دستگاههای ذخیره سازی (Storage)

دستگاههای ذخیره سازی

Storage Solution

حجم اطلاعاتی که سازمانهای امروز باید ذخیره نمایند در حال رشد بالایی است و هزینه های ذخیره سازی اطلاعات به همان سرعت در حال رشد است. رشد اطلاعات سریع است و کسب و کار سازمانها به این اطلاعات وابسته است چرا که اطلاعات و پردازش اطلاعات در نهایت باعث سودآوری برای سازمان می گردد. اما ، هزینه های نگهداری و مالکیت این اطلاعات از جمله هزینه کارشناس متخصص و پیچیدگی مدیریت تجهیزات و نگهداری تجهیزات و … نیز بالا می باشد . لذا می بایست راهکاری اتخاذ گردد که علاوه علاوه بر کاهش هزینه های فوق ، پاسخگوی تمام نیازهای تکنولوژیک نیز باشد .

شرکت نوژن رایانه ، سخت افزار، نرم افزار، سرویسهای تخصصی و تجربه های صاحبان تکنولوژیهای ذخیره سازی در دنیا را ترکیب می کندو با ارائه راه حل های ذخیره سازی پیشرو به مقابله با مشکلات ذخیره سازی مشتری کمک کند.

برند های ما