سرویس های پست الکترونیک

میل سرور نرم افزاری می باشد که امکانات و سرویس های خاصی برای ارسال میل از یک سرور به سایت ها و ایمیل های دیگران استفاده می شود.

چرا سازمان ها باید از میل سرور اختصاصی استفاده کرد؟
1- نا امن بودن سرویس های خارجی.
2- تغییر هاست وب سایت می تواند باعث از دست رفتن ایمیل های قبلی شود. ولی راه اندازی میل سرور اختصاصی تضمین نگهداری همه ایمیل ها را برای سازمان فراهم می آورد.

خدمات میل سرور مطابق با زیر ساخت شبکه

سرویس های مایکروسافت

مشاوره در زمینه استقرار راهکار های تخصصی شبکه بر مبنای محصولات شرکت مایکروسافت
Exchange Server1

Exchange Server

System Center2

System Center

SharePoint3

SharePoint

Lync4

Lync