مدارک ثبتی و نمایندگی ها

مدارک ثبتی و نمایندگی ها

شرکت نوژن رایانه پارس در راستای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، با توکل به الطاف الهی در زمینه های تخصصی سرور ، شبکه و زیر ساختهای مورد نیاز علوم و فناوری مرتبط با آن فعالیت دارد