شركت نوژن رايانه پارس بابيش از 22 سال سابقه فعاليت در عرصه فناوري اطلاعات از فروشندگان مجرب، كارشناسان فني و مدير داخلي آشنا ومسلط به تجهيزات امنيت شبكه و نرم افزارها و راهكارهاي مرتبط باحداقل 3 سال سابقه كار مفيد دعوت به همكاري مي كند.

فرم استخدام

لطفا از طریق لینک دانلود فرم استخدام شرکت نوژن رایانه را دانلود و برای ما راسال نمایید.
دانلود فرم استخدام

ارسال رزومه و فرم استخدام ( شرکت نوژن رایانه پارس )

مرد زن